วันศุกร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2551

Formula Tom Yum Kung

Formula Tom Yum KungIt would be more difficult to find any Bangkokians who have never recognized Tom Yum Kung. Not only is Tom Yum Kung well noted among Bangkok residents, but it is also popularly known among international visitors to Thailand as the symbol of national Thai food. It is a special spicy soup and has a lot of herbs. By the way, My family often likes to cook and eat Tom Yum Kung every week. Because my(put my before household) most members of household love to eat spicy foods, so it is not strange that Tom Yum Kung would be one of such spicy foods. My family recipe has a special formula to cook light (without milk) Tom Yum Kung that(subject) can’t find anywhere. Now , are you ready ? Let’s make Tom Yum Kung in my style.(good introduction)
First step, to prepare ingredients for Tom Yum Kung is easy to find in Thailand. Its main ingredients consist of shrimps , mushrooms , lemongrass , pork stock , lime leaves , green peppercorn , red onion , ginger, galingale , salt , fish sauce , lime juice , cilantro leaves and water. In portion , I can’t specify certainly , it depends on number of consumers and some desired taste.
Outline
1. My family like to cook and eat Tom yum kung every week.
2. Tom Yum Kung is one of symbol Thai foods.
3. Tom Yum Kung is a special spicy soup and has a lot of herbs.
4. Tom Yum Kung has 2 types : thick and light.
5. My family recipe has a special formula to cook Tom yum kung that can’t find anywhere.
6. Not only is Tom yum kung delicious , but it also make healthy be strong.
7. How to cook it for me is very easy because when my mother did it , I would often help her to prepare ingredients and remember the way to cook it.
8. Its main ingredients consist of shrimps , mushrooms , lemongrass , pork stock , lime leaves , green peppercorn , red onion , ginger , salt , fish sauce , lime juice , cilantro leaves and water.
9. You should eat it hot because it will taste better.
It would be difficult to find any Bangkokians who have never heard of Tom Yum Kung. Not only is Tom Yum Kung well-noted among Bangkok residents, but it is also popularly known among international visitors to Thailand as the symbol of national Thai food. It is a special spicy soup and has a lot of herbs. By the way, my family often likes to cook and eat Tom Yum Kung every week. Because most members of my household love to eat spicy foods, so it is not strange that Tom Yum Kung would be one of such spicy foods. My family recipe has a special formula to cook light (without milk) Tom Yum Kung that it can’t be found anywhere. Now , are you ready ? Let’s make Tom Yum Kung in my style.
First step: These ingredients needed to prepare Tom Yum Kung are easy to find in Thailand. Its main ingredients consist of shrimps , pork stock , sliced straw mushrooms , minced lemongrasses , minced lime leaves , green peppercorn , smashed red onion , smashed ginger, smashed galingale , minced hot green Thai chili peppers , roasted chili paste , salt , fish sauce , lime juice , chopped cilantro leaves and water. In portion, I can’t specify certainly; it depends on number of consumers and some desired taste.
Second step: This step is cooking Tom Yum Kung. Firstly, you have to simmer water and pork stock in a pot over medium heat about 10 minutes. Next, adding the lemongrasses , lime leaves , green peppercorn , red onion , ginger ,and galingale boil about 5 minutes. Then, put in the shrimps , mushrooms ,and roasted chili paste simmer to continue over medium heat until shrimps are pink through. After that, you should take the pot off the stove and put the salt , fish sauce , lime juice , and hot green Thai chili peppers so that the heat will reduce their wonderful taste. Lastly, you could taste it and add more of such ingredients if you want.
After finishing that second step ,you should eat it immediately while it is hot by pouring the soup into the bowl and garnishing with cilantro leaves. As a result, you get the perfect taste from it and you will remember it forever when you feel hungry. I would suggest that you all shouldn't miss to eat it because it has a lot of benefits for you health. Enjoy eating ….. Tom Yum Kung !!

By Paul....Thai

1 ความคิดเห็น:

มาลองเล่นบล็อก Yuwie กัน ได้เงินใช้ด้วย กล่าวว่า...

ดีคับ..blog น่าสนใจดีเกี่ยวกับอาหารไทย
มี traffic มาเว็ปก็เยอะนะคับ

คือผมอยากจะทำลิงค์ จาก ไดอารีมาหา เว็ปคุณ
คุณมีเเบนเนอมั๊ยคับ

คือผมเล่นบล็อก yuwie มีฝรั่งเข้ามาดูเยอะอยู่
ไดอาลีที่ผมทำ ผมอยากได้สมาชิกมาสมัครต่อจากผมด้วย
นี่ลิงค์ผมhttp://ww3.yuwie.com/profile/?id=576467
ผมจะเขียนขอความเกี่ยวกับ อาหารไทยด้วยอ่ะ
ยังไง อยากแลกลิงค์ด้วยอ่ะคับ จะได้มัยคับ